Bellanor Logo
great britain flag

that the singer songwriter Paul Simon was born int he U.S. of Hungarian parents? sangeren og komponisten Paul Simon ble født i USA av ungarske foreldre?

that the singer songwriter Paul Simon was born int he U.S. of Hungarian parents? sangeren og komponisten Paul Simon ble født i USA av ungarske foreldre?