Bellanor Logo
great britain flag

15. MARS

Minnedag fra Revolusjonen i 1848. Målet med revolusjonen var å gjøre det ungarske kongedømmet uavhengig av det østerriske keiserdømmet (Habsburgerne).
Vanligvis er det taler og fremføring av musikkstykker. Mange ungarere bære en tekstillapp i nasjonalfargene (rød, hvit og grønn).
Butikkene er stengt denne dagen.